top of page

ПРО НАВЧАННЯ

Навчання дітей дошкільного віку є складовою частиною педагогічного  процесу в дитячому садку і направлено на формування розвиненої особистості. Це складний і тривалий процес, планомірно здійснюваний на заняттях і в повсякденному житті: в іграх, праці, побуті.

Принципи організації процесу освіти

  1. Навчання дітей дошкільного віку вимагає врахування особливостей кожної дитини, пов'язані з його віком та індивідуальним особистісним розвитком. Також потрібно враховувати інтереси дітей.

  2. Освітні і виховні завдання потрібно вирішувати спільно один з одним.

  3. Потрібно враховувати, що провідною діяльністю для дітей цього віку є гра. Також необхідно чергувати діяльність дітей.

  4. Педагог зобов'язаний таким чином будувати свою взаємодію з кожною дитиною, щоб це відображало його повагу до нього.

  5. Потрібно створювати умови, які позитивно впливають на процес формування різних здібностей у дітей.

  6. Потрібно забезпечити педагогів усіма умовами для формування їхньої компетентності і рівня майстерності.

  7. Потрібно стимулювати всіх учасників освітнього процесу до виконання принципів з декларації прав дітей.

bottom of page